Ethische code

Ik onderschrijf de ethische code van ICF, de International Coach Federation. De meest actuele versie vind je op hun website, www.coachfederation.org.

Mijn elf belangrijkste commitments zijn:

 1. Ik bewaar de vertrouwelijkheid van de coachingsgesprekken.
 2. Ik ben eerlijk, zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.
 3. De afspraken met mijn cliënten en opdrachtgevers zijn helder. Ik ben duidelijk in wat ik wel en wat ik niet kan. Ik zet mij ten volle in, maar kan geen resultaat garanderen. Ik word per uur betaald en niet per resultaat. Als mijn contracten openbaar zouden worden gemaakt, hoef ik me niet te schamen voor hun inhoud.
 4. Ik respecteer mijn cliënten en huldig hun natuurlijke creativiteit, vermogens en heelheid.
 5. Ik discrimineer niet.
 6. Ik berokken niemand schade. In situaties waarin ik er getuige van ben dat mijn cliënt zichzelf of anderen schade berokkent ben ik niet langer gehouden aan mijn belofte van vertrouwelijkheid. Ik zal passende actie ondernemen en mijn cliënt hierover informeren.
 7. Ik zal het vertrouwen dat anderen in mijn stellen niet in mijn eigen voordeel gebruiken.
 8. Ik zal geen kwaad spreken over collega’s en als ik met hen in competitie ben, handel ik fair en fatsoenlijk.
 9. Als er een belangenconflict ontstaat, maak ik dat kenbaar.
 10. Ik houd me aan de wet.
 11. Ik blijf mij permanent professioneel ontwikkelen middels coaching, intervisie en studie.