Leiderschapscoaching

weinig is zeker, het tempo ligt hoog, de dynamiek is complex

  • Durf je de bekende paden te verlaten en je eigen stempel te drukken?
  • Volgen je mensen je?
  • Kun je je eigen koers vasthouden?
  • Geef je anderen de ruimte om zichzelf te sturen en organiseren?
  • Blijf je in de hectiek van alledag creatief en de noodzakelijke vernieuwing brengen?

Leiders spelen op veel velden tegelijk – binnen en buiten de organisatie. Focus houden is cruciaal en je mensen meekrijgen een absolute voorwaarde. Je bent goud waard omdat je vernieuwing brengt en zult tegengewerkt worden omdat je andere routes kiest dan men gewend is. Je ziet mogelijkheden waar anderen problemen zien en je wéét dat je op de goede weg zit, maar kunt ontmoedigd raken door de reacties die je krijgt.

Vernieuwen en verbonden blijven met de mensen waar je leiding aan geeft is misschien wel het lastigste wat er is. Je opereert op het snijvlak van chaos en flow. Dat kan sterke reacties oproepen. Mensen kunnen hun hakken in het zand zetten en verstarren.

Coaching geeft je een pleisterplaats, om te reflecteren en te leren hoe je energiek in de stroom blijft en anderen daarin meekrijgt.

een oerprincipe

Lid zijn van de groep is een van onze belangrijkste overlevingsprincipes. Daar uit stappen, autonoom handelen tegen de gewoonte in, is bijzonder risicovol.

Toch zijn wij van nature óók risicozoekend. Daarmee vergroten wij onze overlevingskansen.

Enige spanning is dus noodzakelijk.

Kyteman, op alle fronten vernieuwend