Just take the first step in faith

 tvc-2014-voorblad-december

De aandacht van psychologen voor de gezonde mens en het goede leven is in de loop van de twintigste eeuw buiten beeld geraakt. De positieve psychologie heeft daar verandering in gebracht en sinds een jaar of vijftien neemt levenskunst weer een serieuze plek in. In de praktijk kun je werken met relevante noties uit de positieve psychologie: realiseren van je waarden vanuit je sterkten, in een positieve sfeer, met optimisme, geloof in eigen kunnen en hoop op geluk en vervulling.

gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching, december 2014

download hier het hele artikel

Vrouwen in Beeld, een blik op tien vrouwen aan de top

Foto presentatie Vrouwen in Beeld

Het begon allemaal met de boosheid van Reinoud van Assendelft de Coningh, een van mede-auteurs, die in korte tijd een paar keer geconfronteerd werd met vrouwen in een directiefunctie bij mooie bedrijven, die zonder aanwijsbare reden – ineens – afscheid moesten nemen van hun baan en hun bedrijf. Vrouwen met wie hij samen had gewerkt en voor wie hij veel respect had vanwege hun talent, hun professionaliteit, originaliteit en innovatiekracht. Uit gesprekken bleek keer op keer dat het in de directieteams niet geboterd had, zij vaak de enige vrouw waren tussen mannen en ‘gekraakt’ waren in het machogedrag van de heren. Gevieren hebben we gesprekken gevoerd met vrouwen die zich thuis voelden aan de top. Om te leren en te kijken welke overeenkomsten er waren. Zodat andere vrouwen daarvan kunnen profiteren. Want gelukkig hebben vrouwen een andere stijl van directie voeren dan mannen en gaat het vaak bewezen beter in bedrijven met mannen EN vrouwen aan de top.

128 pagina’s, uitgegeven in eigen beheer, € 19,50.

Betrokken autonomie

“We believe that every human being wants to look back on his or her life and say, ‘this is the difference that I made’”

Een tijdje geleden kreeg ik ’s ochtends al vroeg een telefoontje. Of ik de zus van Lenny Rijken was? De beller legde me uit dat ze dringend naar haar op zoek was en dat ze mij via facebook had gevonden. Mijn zus meet steunkousen aan in zieken- en verzorgingstehuizen. Geen sexy vak, maar een zegen voor de mensheid. Als superspecialiste lost zij wondproblemen op waar de gemiddelde arts of verpleegkundige geen raad mee weet. Dat ze haar vak verstaat, bewijst ze met haar wekelijkse spreekuur in het Radboud Ziekenhuis. Drie maanden geleden had ze nog gewoon een vaste baan, bij een gemiddeld MKB-bedrijf. En toen stopte daar ineens de salarisbetalingen.

blog

Lees verder

Het nieuwe reorganiseren, sterk uit een reorganisatie komen

Bij bijna iedere reorganisatie, fusie, splitsing enzovoort word je geconfronteerd met de spagaat tussen vooruit willen naar een nieuwe situatie en teruggezogen worden in het oude vertrouwde. In dit artikel staan we stil bij dit proces door te beschrijven wat er op deze momenten op existentieel niveau gebeurt. Hier wordt de vraag namelijk opgelost hoe men zich gaat verhouden tot de nieuwe situatie. Pas als die gevonden is, ontstaat er energie om aan de nieuwe realiteit te gaan bouwen. Je gaat dan niet om de problemen heen, maar er dóórheen. Waardoor weerstand zich niet vastzet in stil verzet, die op de meest onverwachte momenten naar de oppervlakte komt, maar zich oplost.

artikel, geschreven voor eigen plezier

Download hier het artikel in pdf 

 

De wakkere medewerker: toekomstsessies

Wekelijks begeleid ik ‘toekomstsessies’. Ik vraag mensen om na te denken over hun werk en hun leven en dat levert bijzondere momenten op. Een vrouw van drieënzestig die verzucht dat ze dit twintig jaar eerder had willen meemaken, zodat ze nog echte consequenties had kunnen verbinden aan haar conclusies. In plaats daarvan is ze nu onze belangrijkste ambassadeur geworden in haar organisatie. Een man van vijftig, met beperkte opleiding, die uitspreekt dat hij eigenlijk strafrechtadvocaat had willen worden. En die ontdekt dat hij zijn motivatie daarvoor – ontspoorde jongeren weer terugbrengen op het rechte pad – ook op een andere manier kan realiseren die nu nog goed haalbaar is. Een ervaren leidinggevende, die gedetacheerd is naar een dochteronderneming om daar de boel op poten te zetten en die nu eindelijk die leiderschapstraining aan gaat vragen waar hij al zo lang over dubt – na de LTS heeft hij zichzelf alles geleerd in de praktijk, maar deze klus gaat toch wel heel veel van hem vragen!

blog

Download hier het artikel in pdf