Bedrijfsinterne Trajecten

‘Beter te werken met je sterkten, dan te worstelen met je zwakten’ – Martin Seligman, grondlegger positieve psychologie

Leiding geven bij gedoe – samen met MaMaJoJo

Een compact MD- programma, om de vitaliteit in je team te verhogen. We leren je kijken door de systeembril, je gaat patronen zien en kunt nieuwe ingangen gebruiken om ‘gedoe’ te doorbreken. Je krijgt concrete handvatten om de doelgerichtheid van je team te vergroten en het samenspel in je team verbeteren.

lees meer in het artikel dat we erover schreven

Teamquest – samen met MyQuest

We trekken 2 ½  dag van plek naar plek. Onderweg werken we aan je talenten, authenticiteit en de samenwerking in het team. Door de fysieke inspanning, intensieve begeleiding, oefeningen en de afwezigheid van afleiding, gebeurt er iets bijzonders. Het team gaat sterker naar huis, beter afgestemd en dieper verbonden. Er is meer veiligheid zodat je samen vrij en creatief kunt ondernemen en betere resultaten kunt behalen.

lees meer op de site van MyQuest

Teamcoaching

Samen werken aan een positief werkklimaat, dat ruimte biedt aan ontwikkeling, uitdaging en groei. Want daar leren mensen en stroomt de energie en creativiteit. Energie is de beste voorspeller van succes. Sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei. Maatwerk!

Regie op eigen Toekomst

Vanuit acht energiebronnen in het werk kijk je naar hoe je balans nu is. Op basis daarvan maak je uitdagend voornemens om je eigen (werk)situatie te verbeteren en daar zelf regie op te nemen.

Dialoogtafels

“Hoe zorgen we ervoor dat…?” “Wat kunnen we doen om …?” Bij de dialoogtafel staat de vraag centraal. Samen zoek je naar inzichten die tot duurzame oplossingen leiden – over de zaken die er werkelijk toe doen. Bijvoorbeeld bij de uitkomsten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, de problemen in de fusie waar je samen inzit, een flinke bezuinigingsronde die eraan komt enzovoort.

Conflictbemiddeling

Eerst worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en commitment gevraagd aan het mede-oplossen van het conflict. Daarna wordt in groepssessies gewerkt aan het verbeteren van de sfeer en het oplossen van de onderlinge strijd. Door stil te staan bij de pijnlijke én de goede ervaringen; door veelvoorkomende ‘giftige’ wijzen van communiceren te erkennen en verbeteren; door coaching van de leidinggevende in het pakken van zijn rol.